Raport z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Pruszkowie w roku szkolnym 2020/2021r.

Wymaganie 9
Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

Pytania kluczowe

1.W jaki sposób dyrektor zachęca nauczycieli do angażowania się w planowanie i realizowanie planu pracy przedszkola?
2. W jaki sposób nauczyciele doskonalą się zawodowo i czy są do tego zachęcani przez dyrektora?
3. Jaki jest wpływ wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego na podejmowanie działań służących rozwojowi przedszkola?
4. W jakim stopniu nauczyciele wykorzystują bazę przedszkola oraz wiadomości z odbytych szkoleń do codziennego planowania pracy?
5. Jaki jest wpływ rodziców na planowanie pracy przedszkola?
6. Jakie procedury dotyczące bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu?
Wnioski końcowe
1. W przedszkolu wykorzystuje się wnioski z nadzoru pedagogicznego pod kątem rozwoju przedszkola.
2. Podejmuje się działania zapewniające wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do potrzeb i służące rozwojowi przedszkola.
3. W przedszkolu są ustalone i przestrzegane regulaminy i procedury bezpieczeństwa,

Rekomendacje                                                                                                                                                      1.W dalszym ciągu należy wykorzystywać wnioski z nadzoru pedagogicznego celem rozwoju przedszkola.                                                                                                                                                              2.Należy kontynuować działania zapewniające wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do potrzeb i służące rozwojowi przedszkola.                                                                                                       3.W przyszłym roku w dalszym ciągu należy zadbać o to, aby pracownicy przedszkola znali i przestrzegali procedury i regulaminy obowiązujące w przedszkolu.

Życzenia.

Szanowni  Państwo!
Zgodnie z tradycją naszego przedszkola w maju organizowana była wspólna rodzinna uroczystość „Święto Rodziny” Niestety   ze              
względu na pandemię, piknik rodzinny nie odbędzie się.    W tym wyjątkowym czasie życzymy Państwu jak najwięcej radosnych chwil, pogody ducha, realizacji planów i marzeń oraz codziennych uśmiechów Waszych dzieci.                                                      Dyrektor ,Rada Pedagogiczna i  Pracownicy Przedszkola


Olimpiada sportowa.

W dniu 19.05.2021r w naszym przedszkolu odbyła się „Olimpiada sportowa”-zgodnie z realizowanym projektem: „Pruszków poznasz, polubisz”, w której udział wzięły dzieci z grupy IV. Uroczystość rozpoczęła się przemarszem dzieci z flagami: Polski, Olimpijską, Pruszkowską, Unii Europejskiej, Grecji  , było wiele konkurencji sportowych np. rzut piłką koszykową do kosza, kręgle, rzut piłki do bramki, przeciąganie liny, dzieci śpiewały piosenki o sporcie, uroczystość zakończyła się wspólnym zaśpiewaniem Hymnu Narodowego i wręczeniem pucharu i medali przez p. Dyrektor.