Ramowy rozkład dnia 2018/2019r.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU

                           (ogólny)

  Czas od – do Aktywności dzieci
 

 

 

I

 

 

6.30 – 8.30 Schodzenie się dzieci – swobodne zabawy w kącikach zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, itp. Praca indywidualna i w małych zespołach.
8.30 – 8.40 Zabawa ruchowa, ćwiczenia poranne.
8.40 – 9.05-9.15 Przygotowanie do śniadania: czynności higieniczno-porządkowe, pomoc podczas nakrywania do stołu. Śniadanie. Mycie zębów.
II 9.05 – 10.00 Zajęcia dydaktyczne, programowe, sytuacje edukacyjne prowadzone w sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Zabawa ruchowa.
10.00 – 10.30 Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, udział w zabawach i działaniach inspirowanych przez nauczyciela zgodnie z zainteresowaniami dzieci.
10.30– 11.00 Przygotowanie do pierwszej części obiadu: czynności higieniczno – porządkowe, pomoc podczas nakrywania do stołu.  Spożywanie zupy.
11.00 – 11.20 Czynności opiekuńcze, samoobsługowe i organizacyjne wynikające z przygotowania do wyjścia na świeże powietrze.
11.20 – 12.20 Pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego. Zajęcia rekreacyjno – sportowe. Zabawa ruchowa zorganizowana przez nauczyciela. Obserwacje zjawisk przyrodniczych, prowadzenie badań przyrodniczych itp.
12.20 – 13.00 Przygotowanie do drugiej części obiadu: czynności higieniczno– porządkowe, pomoc podczas nakrywania do stołu, spożywanie drugiego dania – nabywanie sprawności samoobsługowych.
 

 

III

 

 

 

 

13.00- 14.40 Poobiedni odpoczynek w gr. I – doskonalenie umiejętności samoobsługowych.
  Zajęcia dodatkowe za zgodą rodziców. Indywidualne i zespołowe swobodne zabawy dzieci.
14.40 – 15.30 Czynności organizacyjno – porządkowe: doskonalenie umiejętności samoobsługowych, ubierania się po poobiednim odpoczynku. Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczno – porządkowe i organizacyjne – pomoc podczas nakrywania do stołu. Podwieczorek. Zabawa ruchowa
15.30 – 17.30 Praca indywidualna z dziećmi dostosowana do ich możliwości i potrzeb i zainteresowań. Zabawy swobodne dzieci w sali lub ogrodzie przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci.

 

  • zajęcia w gr. II, III, IV
  • j. angielski według harmonogramu.
  • religia według harmonogramu.
  • Gimnastyka korekcyjna według harmonogramu.