Terminy uroczystości przedszkolnych 2019/2020r.

Terminarz uroczystości w roku szkolnym 2019/20

Święto pieczonego ziemniaka 28 IX 2019 J. Biaduń, Dyrektor
Pasowanie na przedszkolaka 22 X 2019 M. Kądziela – Woźniak
M. Ponichtera, Dyrektor
Dzień Edukacji Narodowej 14 X 2019
M. Kądziela-Woźniak
M. Ponichtera
,,Serce w plecaku – spotkanie z pieśnią legionową– spektakl patriotyczny 14 XI 2019 Nauczycielki i rodzice gr III
i IV, Dyrektor, Rada Rodziców
Spotkania Wigilijne
Spotkanie
z Mikołajem 16 XII gr I i III
17 XII gr II i IV
18 XII 2019 E. Szałkowska, M. Kadziela – Woźniak, Rada Rodziców, Nauczycielki, Dyrektor
Dzień Babci i Dziadka 23 I gr. I i III 2020

24 I gr. II i IV 2020 E. Szałkowska, K. Mirkiewicz
Dyrektor
Bal Karnawałowy 22 I 2020 S. Fic, E. Łęcka, Dyrektor
Zimowe zabawy
w ogrodzie I/II 2020 Dyrektor, Rada Rodziców, Nauczycielki
Wielkanoc 1 IVgr. II,IV 2020
2 IV gr. I,III 2020 K. Mirkiewicz, M. Ponichtera, Dyrektor, Rada Rodziców
Powitanie Wiosny
23 III 2020 K. Mirkiewicz
Dzień Ziemi IV 2020 E. Szałkowska

Święto Rodziny- piknik
w ogrodzie 20 V 2020 K. Mirkiewicz, E. Szałkowska Dyrektor, Rada Rodziców
Dni Pruszkowa, Festiwal Przedszkolaków V/VI 2020 S. Fic, E. Łęcka, Dyrektor
Teatrzyk Rodzice Dzieciom 29 V 2020 E. Łęcka, S. Fic
Pożegnanie Starszaków 17 VI 2020 Nauczycielki gr III I IV