Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne w grupie I od 04.01.do 15.01.2021r

PLAN PRACY NA OKRES OD 04.01.2021r.  DO 15.01.2021r.

Grupa I – dzieci 3 letnie 

Nauczycielki: Maria Karczewska

Milena Ponichtera 

Temat kompleksowy:,,Bale, bale w karnawale’’

ZAMIERZENIA  OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 1. Zapoznanie ze zwyczajami karnawałowymi – bale maskowe, przebrania, itp.
 2. Rozumienie pojęcia – karnawał
 3. Poznanie pracy fryzjera – czynności, jakie wykonuje i akcesoriów, które są mu potrzebne.
 4. Rozumienie i określanie cech przedmiotów: wielkość, kształt, kolor.
 5. Wdrażanie do słuchania dłuższych opowiadań i skupienia uwagi
 6. Kształcenie pamięci odtwórczej podczas nauki wierszy, rymowanek, piosenek;
 7. Rozwijanie umiejętności wokalnych i ruchowych poprzez śpiewanie piosenek i ilustrowanie ich ruchem;
 8. Rozwijanie sprawności manualnych poprzez prace plastyczne, np. rysowanie, malowanie, lepienie, klejenie
 9. Zabawa badawcza – poznanie właściwości wody: rozwijanie ciekawości poznawczej dzieci.
 10. Czerpanie radości ze wspólnej zabawy; wdrażanie dzieci do przestrzegania reguł podczas zabaw.

     ,,Dziecięca matematyka” wg  E. Gruszczyk- Kolczyńskiej  i  E. Zielińskiej

 • przeliczanie na konkretach liczebnikami głównymi i porządkowymi wg indywidualnych możliwości;
 • określania przedmiotów w przestrzeni (na, pod, obok, za)