Zamierzenia opiekunczo-wychowawczo-dydaktyczne w grupie I – 01.-12.03.2021r.

PLAN PRACY NA OKRES OD 01.03.2021 r. DO 12.03.2021 r.

 Grupa I dzieci 3 letnie

Nauczycielki:Maria Karczewska

Milena Ponichtera

  Temat kompleksowy: ,,W marcu jak w garncu’’

                                ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 1. Zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi w okresie przedwiośnia
 2. Posługiwanie się nazwami zjawisk atmosferycznych, tj: deszcz, wiatr, słońce, śnieg
 3. Poznanie i rozumienie przysłowia „W marcu jak w garncu”
 4. Rozumienie znaczenia symboli graficznych dotyczących oznaczeń pogody
 5. Zapoznanie dzieci z nazwami dni tygodnia i próby zapamiętania ich kolejności
 6. Wdrażanie do uważnego słuchania.
 7. Rozwijanie umiejętności wokalnych i ruchowych poprzez śpiewanie piosenek i ilustrowanie ich ruchem.
 8. Doskonalenie umiejętności poprawnego liczenia.
 9. Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie prac plastycznych.
 10. Budowanie wzajemnego zaufania, poczucia bezpieczeństwa i wsparcia w grupie rówieśniczej.

„Dziecięca matematyka” – E. Gruszczyk – Kolczyńska, E. Zielińska

 • przeliczanie na konkretach liczebnikami głównymiwg indywidualnych możliwości
 • zapoznanie ze stałością następstw dni tygodnia.
 • utrwalanie pojęć „więcej”, „mniej, tyle samo”