„Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”

Szanowni Państwo
W terminie od 11.02.22 do 21.02.22 należy złożyć „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” dla dzieci uczęszczających do naszego przedszkola.
Prosimy o czytelne (drukowanymi literami)wypełnienie deklaracji.
Deklaracja w załączniku.                                                                                       Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2022