Informacja dla dzieci obywateli Ukrainy.

Zwiększona liczba miejsc w pruszkowskich przedszkolach miejskich – oferta dla dzieci obywateli Ukrainy.

Zgodnie z rozporządzeniem MEiN dotyczącym organizacji pracy publicznych szkół oraz publicznych przedszkoli może zostać zwiększona liczba miejsc w oddziałach przedszkolnych.

W związku z tym Urząd Miasta Pruszkowa przeprowadzi nabór do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2021/2022.

Zainteresowani rodzice będą kierowani do przedszkoli miejskich przez pracowników Wydziału Edukacji od czwartku 17 marca 2022 r. do wyczerpania ilości miejsc.

Zapisy będą prowadzone w godzinach od 9.00 do 13.00  na 1 piętrze ( sala 30) Urzędu Miasta,

ul. Kraszewskiego 14/16, w dniach 17-18-21 marca 2022 r.

Dalsze terminy będą podawane do publicznej wiadomości po aktualizacji ilości wolnych miejsc.

Wnioski o zapis dziecka do przedszkola w języku polskim i ukraińskim można pobrać na stronie Miasta oraz na stronach internetowych Przedszkoli Miejskich, a także  przy zapisie dziecka w Urzędzie.

Rodzice kierowani przez Wydział będą otrzymywali pisemne skierowanie do danego przedszkola, potwierdzone podpisem pracownika Urzędu Miasta Pruszkowa.                                 Wniosek j.polski przedszkole (002)           Wniosek j. ukraiński przedszkole