KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

Szanowni Rodzice !

 

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającej z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa zajęcia w przedszkolu zostają zawieszone na okres 2 tygodni, tj. od 16 marca do 25  marca 2020r. (dzieci nie przychodzą do przedszkola).

Natomiast w dniach 12 i 13 marca 2020r. w przedszkolu nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a tylko opiekuńcze dla dzieci, których rodzice nie mają możliwości zapewnienia opieki.

Rodzicu,

  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.