Zamierzenia opiekunczo-wychowawczo- dydaktyczne w grupie I – 26.10-06.11.2020r

PLAN PRACY  NA  OKRES  OD  26.10.2020r.  DO  06.11.2020r.

Grupa I – dzieci 3 letnie

 Nauczycielki:     Milena Ponichtera  

                           Maria Karczewska                                                                                                    

  Temat kompleksowy: „Jesienna pogoda”

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 1. Uświadomienie konieczności dostosowania ubrania do warunków atmosferycznych.
 2. Poznawanie przyrody i poszerzanie wiedzy o środowisku przyrodniczym jesienią: utrwalenie charakterystycznych cech jesieni i dostrzeganie zmian zachodzących jesienią.
 3. Prowadzenie zabaw i zajęć mających na celu integrację grupy, zapewnianie dzieciom poczucia bezpieczeństwa.
 4. Budowanie poczucia przynależności do grona przedszkola poprzez uczestniczenie w uroczystości Pasowanie na przedszkolaka, prezentowanie przygotowanej inscenizacji.
 5. Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zainteresowania dzieci.
 6. Zachęcanie do podejmowania samodzielnych działań w zakresie czynności samoobsługowych w szatni, sali, łazience.
 7. Rozwijanie umiejętności plastycznych poprzez malowanie, kolorowanie, lepienie itp.
 8. Doskonalenie umiejętności gry na wybranych instrumentach perkusyjnych.
 9. Wyrabianie umiejętności społecznych: przestrzeganie ustalonych zasad.
 10. Działania wynikające z potrzeb i indywidualnych możliwości dzieci.

,,Dziecięca matematyka” wg  E. Gruszczyk- Kolczyńskiej  i  E. Zielińskiej

 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według określonej cechy: wielkość
 • Rozwijanie dostrzegania rytmicznej organizacji czasu – następstwo dnia i nocy, pór roku
 • Doskonalenie umiejętności liczenia – wg indywidualnych możliwości