Propozycje zajęć z j. angielskiego.

Scenariusz zajęć z języka angielskiego w przedszkolu.
Czas lekcji: 20-25 min
Temat: Moja rodzina, liczby, alfabet, pogoda.
Autor: Adam Cegielski
Pomoce dydaktyczne: zdjęcie rodziny, kolorowe kredki, karta pracy – kolorowanka.
Cele: Dzieci: potrafią nazwać członków rodziny w języku angielskim, potrafią policzyć po
angielsku – od 1 do 20, zaśpiewać alfabet oraz nazwać pogodę za oknem.
Słownictwo nowe: Daddy, mummy, brother, sister, baby, grandma, grandpa.
Liczebniki w języku angielskim od 1–20 (one, two, three, four, five, six, seven, eight,
nine,ten,eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen,
twenty), Alphabet ABC. Pogoda słownictwo: Sunny, Rainy, Cold, Hot, Stormy, Windy,
Piosenki: Na początku lekcji dziecko śpiewa 3-4 piosenki na powitanie:
Good Morning, Mr. Rooster | Super Simple Songs
Hello! | Super Simple Songs
https://www.youtube.com/watch?v=HGgsklW-mtg&list=PLtRN9GLCNGQ5JGLjvdO-FgFHZTM0
9RQ65&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=lsuqa9U3wik
Następnie rodzic pokazuje zdjęcie rodziny.
Rodzic włącza dwie kolejne piosenki.:
https://www.youtube.com/watch?v=j5iB7YiB140
https://www.youtube.com/watch?v=d_WQEw13TCo
Po obejrzeniu, rodzic pokazuje zdjęcie rodziny i prosi aby dziecko postarało się na głos nazwać
członków rodziny w języku angielskim.
Pytamy dziecko, ile osób jest na zdjęciu. Liczymy po angielsku na głos:
https://www.youtube.com/watch?v=Aq4UAss33qA
https://www.youtube.com/watch?v=Vr-L6q4vbWU
https://www.youtube.com/watch?v=D0Ajq682yrA
Kolejny krok, pokolorowanie karty pracy z rodziną.
Trzeci krok to powtórzenie Alfabetu w języku angielskim. Dzieci bardzo lubią piosenkę ABC z
Elmo:
https://youtu.be/ML8IL77gQ3k
https://www.youtube.com/watch?v=MywYIqV9-W4
Czwarty, ostatni krok to obejrzenie wspólnie filmów o pogodzie:
https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew
https://www.youtube.com/watch?v=HRJUGl1a1t8
https://www.youtube.com/watch?v=LFrKYjrIDs8&list=PLTLgNVvFK4A5i240CfotaFxnEg3Nnypj0
Po obejrzeniu i śpiewaniu piosenek o pogodzie rodzic prosi dziecko aby podeszło do okna i
powiedziała jaka jest teraz pogoda.
Piosenka na zakończenie lekcji:
https://www.youtube.com/watch?v=DuwTW6DzObs
Bye Bye Goodbye | Goodbye Song for Kids | Super Simple Songs
Zakończenie: Rodzic zwraca się do dziecka słowami: O.K. Thank you very much, that’s all for
today. (Dziękuję bardzo, to wszystko na dzisiaj.) Następnie żegna się, mówiąc: Goodbye! See
You soon. Have a nice day! (Do zobaczenia wkrótce!)
Dziecko odpowiada: Goodbye! Thank You.

Grupa 3 – Moja rodzina, liczby 1-20, alfabet, pogoda (1)