Żołnierze w przedszkolu.

Przedstawicie Ministerstwa Obrony Narodowej przybliżyli dzieciom informacje dotyczące pracy Przedstawicie Ministerstwa Obrony Narodowej przybliżyli dzieciom informacje dotyczące swojej pracy.