REKRUTACJA  DO PRZEDSZKOLI – informacje uzupełniające.

REKRUTACJA  DO PRZEDSZKOLI – informacje uzupełniające.

1 kwietnia 2021 r. zostały podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Wyniki naboru można również sprawdzić logując się na konto dziecka. Rodzice, którzy podali podczas rejestracji wniosku dziecka adres mailowy, otrzymają informacje o wynikach naboru na skrzynkę mailową. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022, są zobowiązani
do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie od 01.04.2021r.
do 09.04.2021r.
 

12 kwietnia 2021 r.zostaną opublikowane listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych
do przedszkoli miejskich w Pruszkowie.

Od 01.06.2021 r. do 11.06.2021 r. rodzice dzieci nieprzyjętych będą mogli złożyć wniosek
o przyjęcie dziecka do przedszkola w ramach rekrutacji uzupełniającej, w której będą
do wyboru wszystkie placówki niepubliczne, od których miasto pozyska miejsca w wyniku konkursu. Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się z wykorzystaniem platformy FORMICO.

Zmiany w harmonogramie czynności  w postępowaniu rekrutacyjnym  i uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli  i do klas I szkół podstawowych.

Zgodnie z Zarządzeniem  nr  94/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 18 marca 2020r. zmieniającego  Zarządzenie  nr 23/2020  z dnia 28 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności  w postępowaniu rekrutacyjnym  i uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli  i do klas I szkół podstawowych wprowadza się następujące zmiany.

Wnioski rekrutacyjne  Rodzice mogą składać w specjalnie utworzonych stanowiskach rekrutacyjnych zachowując zasady bezpieczeństwa. Wnioski należy składać w zamkniętych kopertach ze specjalnym opisem  tzn.  imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej  do specjalnie przygotowanych urn lub pudełek. Potwierdzenie złożenia wniosku rodzice otrzymają pocztą e-mail . Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021  do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021  do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

 

 

Zakres czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym *

Składanie przez rodziców dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych deklaracji dotyczących chęci kontynuowania wychowania na kolejny rok szkolny

Od 21.02.2020 r.

od godz. 8.00

do 28.02.2020 r.

do godz. 16.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.**

od 16.03.2020 r.

od godz.8.00

do 30.03.2020 r.

do godz. 16.00

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych  

od 30.03.2020 r.

do 08.04.2020 r.

Przeprowadzanie postępowania rekrutacyjnego przez Komisję Rekrutacyjną

09.04.2020 r,

do 17.04.2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

30.04.2020 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

04.05.2020 r.

do 08.05.2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

15.05.2020r.

Przeprowadzenie postępowania uzupełniającego

od 15.05.2020 r.

do 31.08.2020 r.

*Postępowanie uzupełniające prowadzone jest wyłącznie w przypadku, gdy w przedszkolu są wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji.

**Postępowanie rekrutacyjne dla rodziców przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywa się poza  systemem  elektronicznym.

 

Procedura odwoławcza

Od  15.05.2020 r.  

·         W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

·         Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata.

·         W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może  wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym  dla klas I szkół podstawowych – dzieci zamieszkałe poza rejonem szkoły.

Zakres czynności

Terminy w postępowaniu  rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym *
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły  podstawowej wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

                                                                                                       25.05.2020r.                       -05.06.2020r.    

                               

                           01.07.2020r.-                                                          17.07.2020r.                                                                       

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły  podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych w postępowaniu rekrutacyjnym.  

09.06.2020 r.

 

20.07.2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.  

16.06.2020 r.

 

24.07.2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.  

19.06.2020 r.

 

do końca lipca

* Postępowanie uzupełniające prowadzone jest wyłącznie w przypadku, gdy w szkole są wolne miejsca.

Zmiany w harmonogramie czynności  w postępowaniu rekrutacyjnym  i uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli  i do klas I szkół podstawowych.

Zgodnie z Zarządzeniem  nr  94/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 18 marca 2020r. zmieniającego  Zarządzenie  nr 23/2020  z dnia 28 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności  w postępowaniu rekrutacyjnym  i uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli  i do klas I szkół podstawowych wprowadza się następujące zmiany.

   Wnioski rekrutacyjne  Rodzice mogą składać w specjalnie utworzonych stanowiskach rekrutacyjnych zachowując zasady bezpieczeństwa. Wnioski należy składać w zamkniętych kopertach ze specjalnym opisem  tzn.  imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej  do specjalnie przygotowanych urn lub pudełek.

Potwierdzenie złożenia wniosku rodzice otrzymają pocztą e-mail .

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021  do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

 

 

Zakres czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym *

Składanie przez rodziców dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych deklaracji dotyczących chęci kontynuowania wychowania na kolejny rok szkolny

Od 21.02.2020 r.

od godz. 8.00

do 28.02.2020 r.

do godz. 16.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.**

od 16.03.2020 r.

od godz.8.00

do 30.03.2020 r.

do godz. 16.00

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzającychspełnianie kryteriów rekrutacyjnych  

od 30.03.2020 r.

do 08.04.2020 r.

Przeprowadzanie postępowania rekrutacyjnego przez Komisję Rekrutacyjną

09.04.2020 r,

do 17.04.2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

30.04.2020 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

04.05.2020 r.

do 08.05.2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

15.05.2020r.

Przeprowadzenie postępowania uzupełniającego

od 15.05.2020 r.

do 31.08.2020 r.

*Postępowanie uzupełniające prowadzone jest wyłącznie w przypadku, gdy w przedszkolu są wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji.

**Postępowanie rekrutacyjne dla rodziców przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywa się poza  systemem  elektronicznym.

 

Procedura odwoławcza

Od  15.05.2020 r.  

·         W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

·         Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata.

·         W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może  wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym  dla klas I szkół podstawowych – dzieci zamieszkałe poza rejonem szkoły.

Zakres czynności

Terminy w postępowaniu  rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym *
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły  podstawowej wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

                     25.05.2020r. -05.06.2020r.    

                               

                                   01.07.2020r.- 17.07.2020r.                                                                       

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły  podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych w postępowaniu rekrutacyjnym.  

09.06.2020 r.

 

20.07.2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.  

16.06.2020 r.

 

24.07.2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.  

19.06.2020 r.

 

do końca lipca

* Postępowanie uzupełniające prowadzone jest wyłącznie w przypadku, gdy w szkole są wolne miejsca.

 

Zmiany zasad rekrutacji.

Zmiany zasad rekrutacji.
Dbając o bezpieczeństwo naszych pracowników oraz mieszkańców, którzy będą zapisywać swoje dzieci do pruszkowskich przedszkoli, żłobków i klas I szkół podstawowych, dostosowujemy zasady rekrutacji do obecnie panującej sytuacji.
W dniach 16 – 30 marca br. odbędzie się tylko rekrutacja elektroniczna:
Żłobki poprzez stronę : pruszkow.nullo.pl
Przedszkola przez stronę : pruszkow.formico.pl
W dniach 30 marca – 08 kwietnia br. będzie można składać wnioski do placówek w formie papierowej.
Pozostałe zasady rekrutacji pozostają na dzień dzisiejszy bez zmian.