Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo- dydaktyczne:

Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo- dydaktyczne:

 temat: „Jestem bezpieczny”

 1. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach.
 2. Uczenie podejmowania decyzji.
 3. Uczenie dzieci odpowiedzialności za ich działania i przewidywanie skutków tych działań.
 4. Kształtowanie właściwych nawyków w zakresie prawidłowego, bezpiecznego i kulturalnego uczestniczenia w ruchu drogowym.
 5. Poznanie wybranych znaków drogowych.
 6. Poznanie roli policjanta w utrzymaniu porządku w ruchu drogowym, jego munduru i obowiązków.
 7. Wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł zachowania się na zajęciach i w czasie zabawy swobodnej.
 8. Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych.
 9. Poszerzanie doświadczeń plastycznych dzieci – tworzenie prac z różnorodnych materiałów.
 10.  Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, słuchowej i dotykowej.
 11.  Umuzykalnianie dzieci – ilustrowanie piosenki ruchem.
 12.  Wdrażanie do kulturalnego zachowanie się podczas posiłków.
 13.  Działania wynikające z potrzeb, zainteresowań  i indywidualnych  możliwości dzieci.

 

„Dziecięca matematyka” wg. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej

 

-Utrwalenie  pojęć: duży- większy- największy; mały- mniejszy- najmniejszy;

-Przeliczanie liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie indywidualnych  możliwości;