Zamierzenia opiekuńczo – wychowawczo-dydaktyczne 28.09- 09.10.2020r

PLAN  PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO- DYDAKTYTYCZNEJ

W GRUPIE  II  NA MIESIĄC   28.09. – 09.10.2020r

   Nauczycielki:

 Monika Kądziela-Woźniak

  Ewa Łęcka

 Temat  kompleksowy:

III. „Bezpiecznie poruszamy się po ulicach”

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO –WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po ulicach;

Zapoznanie i zrozumienie znaczenia sygnalizatora świetlnego i wybranych  znaków  drogowych;

– Poznanie pracy  policjanta, jego ubioru i obowiązków ;

-Zapoznanie  z numerami telefonów do poszczególnych służb – karetka pogotowie,

straż pożarna, policja;

– Kształcenie umiejętności logicznego myślenia i swobodnego  wypowiadania się na podany temat;

-Rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej poprzez wykonywanie różnorodnych

 prac plastycznych np. papieroplastyka, malowanie farbami;

– Doskonalenie sprawności fizycznej i  umiejętności  poruszania się  bez potrącania innych;

-Umuzykalnianie dzieci- rytmiczne poruszanie się przy piosence;

-Kształcenie umiejętności wyodrębnienia  i nazywania znaków drogowych o określonym kształcie: koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt;

-Wdrażanie do kulturalnego  zachowania się w sali i podczas spożywania posiłków

-Działania wynikające z potrzeb, zainteresowań  i  indywidualnych możliwości dzieci;

 

Dziecięca matematyka wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej

– Wyodrębnienie i nazywanie znaków o określonym kształcie – trójkąt, koło, kwadrat, prostokąt ;

-Przeliczanie liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie indywidualnych  możliwości dzieci.