Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne w gr II – 23.XI- 04.12.2020r

PLAN PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ
W GRUPIE II NA MIESIĄC 23.11. – 04.12.2020r

Nauczycielki:
Monika Kądziela-Woźniak
Ewa Łęcka
Temat kompleksowy:
VII. „Moje hobby – poznajemy zwierzęta”

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO –WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

-Rozpoznawanie i prawidłowe nazywanie zwierząt domowych.
– Kształcenie odpowiedzialności za zwierzę, przypomnienie obowiązków.
-Przybliżenie dzieciom tradycji wróżb andrzejkowych.
-Rozwijanie umiejętności wokalnych i ruchowych poprzez śpiewanie piosenek i ilustrowanie
ich ruchem.
-Podczas pobytu w ogrodzie prowadzenie obserwacji środowiska społeczno-przyrodniczego:
krzewy, drzewa, krzewy, trawa, ptaki.
– Rozwijanie umiejętności plastycznych poprzez malowanie, kolorowanie, lepienie itp.
– Zachęcanie do aktywnego udziału wszystkich dzieci w zorganizowanych zabawach
i zajęciach.
-Doskonalenie umiejętności w zakresie samodzielnego ubierania się w zależności od
temperatury i rozbierania się w szatni, przed i po ćwiczeniach gimnastycznych, dbania
o własne rzeczy, odkładania ich do indywidualnych półek.
-Doskonalenie czynności samoobsługowych w toalecie, prawidłowe mycie rąk, sygnalizowanie potrzeb fizjologicznych, prawidłowe trzymanie sztućców, samodzielne spożywanie posiłków, zachęcanie do próbowania surówek i zielonych dodatków do kanapek.
-Wyrabianie umiejętności społecznych: przestrzeganie ustalonych zasad; zgodna zabawa, nie zabieranie sobie wzajemnie zabawek, sprzątanie zabawek po skończonej zabawie, stosowanie form grzecznościowych względem siebie i osób dorosłych.
-Działania wynikające z potrzeb, zainteresowań i indywidualnych możliwości dzieci;

Dziecięca matematyka wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej

-Przeliczanie w zakresie 1-10 liczebnikami głównymi i porządkowymi na konkretach wg indywidualnych możliwości dzieci, utrwalanie nazw kolorów;

-„Poznajemy kwadrat , układamy rytmy” – zabawa z kodowaniem;