Informacja dla Rodziców.

Ze względu na przedłużające się nauczanie zdalne do 18.04.2021 r. Zapraszamy zainteresowanych Rodziców, po odbiór 4 części podręczników dla dzieci –   jutro (tj. czwartek 08.04.2021 r. w godzinach od 7.00 – 15.00 w sali gr. 3 latków „Rybek”)