Projekt edukacyjny.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy że od 20 kwietnia 2021 r  do 20 września 2021 r w naszym przedszkolu będzie realizowany projekt edukacyjny „Dzieci chronią środowisko. Środowisko przyjazne dzieciom”.

Projekt organizowany jest przez AURAEKO Organizację Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektrycznego S.A we współpracy  z Urzędem Miasta w Pruszkowie

„Dzieci chronią środowisko. Środowisko przyjazne dzieciom”
————————————————————————————————————————————–
str. 1
Informacja dla Rodziców dzieci i Partnerów projektu edukacji ekologicznej
Uprzejmie informujemy, że w ramach edukacji ekologicznej, w pruszkowskich przedszkolach
od dnia 20 kwietnia do dnia 20 września 2021 roku będzie realizowany projekt
edukacyjny:
„Dzieci chronią środowisko. Środowisko przyjazne dzieciom”
Nadzór nad projektem sprawują AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań
S.A. i AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. oraz
Wydział Edukacji i Ochrony Środowiska UM Pruszkowa.
W projekcie weźmie udział ok. 1900 dzieci z pruszkowskich przedszkoli w wieku od 3 do 6 lat.
Celem projektu jest:
1. Przybliżenie dzieciom terminu „ŚRODOWISKO” oraz zależności pomiędzy działalnością
człowieka a środowiskiem, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla środowiska i
zdrowia człowieka ze strony zużytych baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego (ZSEE).
2. Przybliżenie dzieciom terminów ZUŻYTY SPRZET ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
oraz ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY PRZENOŚNE oraz sposobów zmniejszenia
zagrożenia dla nich samych, ich najbliższych i środowiska.
3. Kształcenie umiejętności zabawy-pracy w grupie rówieśniczej i współdziałania z dorosłymi.
4. Istotne zmniejszenie ilości zużytych baterii w odpadach komunalnych poprzez aktywizację
środowiska (domowego, rówieśniczego, lokalnego) dzieci.
Podstawowymi treściami projektu są:
1. Zależności między człowiekiem i środowiskiem.
2. Dlaczego zużyte baterie są uznawane za niebezpieczny odpad?
3. Co to jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i dlaczego uznawany jest jako odpad
mogący być niebezpiecznym?
4. Jakie są rodzaje zagrożeń ze strony elektroodpadów dla środowiska i człowieka?
5. W jaki sposób możemy minimalizować negatywny wpływ ZSEE i zużytych baterii na
środowisko i zdrowie człowieka?
6. Jak poznać, że zużyte urządzenie jest elektroodpadem?
7. Co się dzieje ze zebranymi na zbiórkach elektroodpadami i zużytymi bateriami, a co się
dzieje ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytymi bateriami, które nie
trafiają na zbiórkę.
Zbiórka zużytych baterii i akumulatorów w formie konkursu między przedszkolami.
Integralną częścią projektu jest zbiórka zużytych baterii i akumulatorów przenośnych do
specjalnych pojemników dostarczonych przez AURAEKO, które będą znajdowały się w
wyznaczonych miejscach w każdym przedszkolu biorącym udział w projekcie.
„Dzieci chronią środowisko. Środowisko przyjazne dzieciom”
————————————————————————————————————————————–
str. 2
W okresie od dnia 20 kwietnia do dnia 20 września 2021 roku, odprowadzając dziecko
do przedszkola, można oddać każdą ilość zużytych baterii i akumulatorów.
Przeszukajmy nasze ukochane szafki, biurka, szuflady i regały w poszukiwaniu zużytych
baterii i akumulatorów, które pozostając w domu trują domowników, a dostając się na
wysypisko komunalne zatruwają ziemię, wodę i powietrze. Wesprzyjmy projekt jako dorośli,
których postawa jest tak ważna dla naszych dzieci. „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym
na starość trąci” – znane polskie porzekadło – daje szanse na przekazanie wiedzy, uzyskanie
umiejętności unikania zagrożeń dla Waszych dzieci dla Was i środowiska. Konkurs przewiduje
nagrody dla trzech przedszkoli, które uzyskają najwyższy wynik zbiórki w przeliczeniu na 1
dziecko.
Baterie po zużyciu, kiedy leżą latami w różnych zakątkach mieszkań lub na składowisku
odpadów komunalnych, tracą swą hermetyczność i uwalniają wiele toksycznych substancji.
Nie mogą leżeć ani w domu, ani też trafić na składowisko odpadów komunalnych, bo
pierwiastki takie jak kadm, rtęć, nikiel i lit przenikają do gleby i wód podziemnych, zatruwając
nasze środowisko.
Sama wiedza merytoryczna i prawna o problemie to za mało. Nawet znając główne zależności
i statystyki oraz ustawy i rozporządzenia, nie zmienimy rzeczywistości. Potrzebne są jeszcze
umiejętności i postawy, których zdobywanie i kształtowanie wymaga czasu, gdyż są to
kompetencje, które zdobywa się w procesie uczenia się, a ten jak wiadomo trwa
u człowieka długo. Dlatego edukację w tym zakresie należy rozpoczynać już w przedszkolu.
Produktów oznaczonych tym znakiem nie można wyrzucać do odpadów komunalnych.
CHRONIĄC ŚRODOWISKO, CHRONISZ SIEBIE I NAJBLIŻSZYCH!