Informacja dla rodziców – 06.10.2020r

Szanowni Rodzice.

W naszym przedszkolu  w ramach podstawy programowej nauczyciele realizują następujące zajęcia:

– rozwijające mowę i myślenie 

-z języka angielskiego

-matematyczne

-plastyczno – techniczne

-muzyczne

-przyrodnicze

-gimnastyka ogólnorozwojowa

-zabawy ruchowe

– religia (za zgodą rodziców).

Wszystkie wyżej wymienione zajęcia prowadzone są w sposób zintegrowany w ciągu pobytu dziecka w przedszkolu.

Od października 2020r. w przedszkolu będą realizowane następujące zajęcia dodatkowe płatne z budżetu Miasta Pruszkowa:

– gimnastyka korekcyjna

– zajęcia taneczne